• head_banner_01

ການສ້າງເຮືອນທີ່ສວຍງາມສໍາລັບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2020

2020-08-25 ບໍ່ວ່າຈະມີຫໍພັກຫຼືບໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບພະນັກງານໃນການລ່າວຽກ.ສຳລັບຫໍພັກເປັນເຮືອນຫຼັງທີ 2 ຂອງພະນັກງານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນບໍ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ເວລາຫວ່າງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະໄປຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພະນັກງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາແລະປະຕິບັດຕໍ່ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງເມດຕາ.

ເພື່ອຮັບໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກໜັກມາເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ, ຫໍພັກຂອງບໍລິສັດໄດ້ຕ້ອນຮັບຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຮູບແບບໃໝ່.

ເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020, ບັນດາຫົວໜ້າບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕັດແຖບຜ້າ.

wps_doc_5 wps_doc_4 wps_doc_3 wps_doc_2 wps_doc_1 wps_doc_0

ບໍລິສັດທີ່ດີເລີດເບິ່ງຢູ່ໃນລະດັບກາງ, ແລະບໍລິສັດທີ່ດີເລີດເບິ່ງຢູ່ໃນຮາກຖານ.ໂດຍອີງໃສ່ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນກັບລັດຖະບານແລະຄວາມກັງວົນຕໍ່ພະນັກງານ, ບໍລິສັດກ້າວຫນ້າແລະແບ່ງປັນຜົນໄດ້ຮັບກັບພະນັກງານ.


ເວລາປະກາດ: 20-03-2023